JAK POMŮŽEME?

Na základě vašich podmínek a potřeb vám pomůžeme nejen vybrat správnou formu vaší budoucí firmy, ale obstaráme i veškerou potřebnou dokumentaci a zajistíme celý proces založení společnosti tak, abyste po tu dobu mohli svůj čas využít efektivněji, a to zcela bez obav z opomenutí či přehlédnutí něčeho důležitého.

Jak na založení firmy s.r.o.:

Nejoblíbenější a nejčastější právní formou společnosti, zakládané v České republice, je společnost s ručením omezeným. Byť se její pořizovací náklady mohou na počátku jevit jako vyšší, ve výsledku na rozdíl od živnosti neručíte celým svým (i osobním!) majetkem, což vás chrání pro případ neúspěchu či krize, a navíc společnost můžete později i se ziskem prodat. 

Založení s.r.o. na klíč:

Nejčastější otázky začínajících podnikatelů ohledně založení s.r.o., které mohou napadat či trápit i vás, jsou:

  • Co je k založení firmy s.r.o. třeba? Jaké dokumenty potřebuji k vyřízení? Jak sehnat a správně zvolit notáře pro zápis společnosti?
  • Cena založení firmy s.r.o. – jaký počáteční kapitál potřebuji? Jaké poplatky mám očekávat?
  • Jak dlouho založení firmy s.r.o. trvá?

Těmito otázkami se při využití služeb Image Office nemusíte příliš trápit. Všechny odpovědi a potřebnou pomoc dostanete pod jednou střechou právě u nás.

Image Office zařídí veškeré kroky při zakládání s.r.o. za vás.

A nejen tehdy. Naši pomoc při zakládání společnosti můžete využít i v případě, potřebujete-li jinou právní formu zakládané společnosti. Pomůžeme vám i se založením akciové společnosti, veřejné obchodní společnosti, evropské společnosti, komanditní společnosti či družstva.

Naši odborníci jsou zkušení a znají danou problematiku i efektivní a správné postupy, takže vás ani v nejmenším nemusí trápit obavy z případného opomenutí či omylu, způsobených neznalostí právních předpisů. Takové v praxi mohou založení firmy zkomplikovat, či její zakladatele později vystavit nepříjemnostem na úřadech či dokonce finančním a trestním postihům.

Co pro vás může Image Office v otázce zakládání společnosti udělat?

  • Doporučí vám správnou právní formu společnosti i optimální rozdělení vlastnických podílů
  • Připraví veškerou dokumentaci potřebnou k založení zvoleného typu společnosti
  • Zajistí veškeré právní a notářské služby
  • Vyřídí za vás formality spojené s ohlášením živnosti
  • Zabezpečí řádný zápis vaší společnosti do příslušného obchodního rejstříku
  • Zaregistruje vaši společnost na příslušném finančním úřadě

Chystáte-li se zakládat novou firmu a nejste si kterýmkoli krokem v rámci daného procesu jisti, nebo jen chcete využít svůj čas smysluplněji a efektivněji, nechte to na odbornících z Image Office. Jsou připraveni vám fundovaně odpovědět i pomoci k vaší spokojenosti.

ZÁKLADNÍ HODNOTY SPOLEČNOSTI

DISKRÉTNOST

Je na klientech, co o svém podnikání chtějí či nechtějí vypouštět do světa. Pro nás je zveřejňování jakýchkoliv informací a údajů našich zákazníků tabu. Garantujeme tak stoprocentní diskrétnost.

RYCHLOST

Současný svět byznysu vyznává svižné tempo a podnikatelé jsou často nuceni jednat pohotově a bez váhání. Této potřebě samozřejmě přizpůsobujeme i náš servis. Je-li připravený zákazník, jsme připraveni i my. 

SPOLEHLIVOST

Nevěříme, že podnikání může dlouhodobě prosperovat bez důvěry. Zakládáme si na dobrých vztazích s klienty, a když něco slíbíme, vždy uděláme vše pro to, abychom dohodu dodrželi.

PROČ IMAGE OFFICE

V tom, co děláme, jsme opravdu dobří. Co vás bude stát moře času a sil, my zvládneme rychle a bez chyb. Se stejným zadáním jsme se potýkali již mnohokrát v minulosti, tudíž máme zkušenosti a známe všechna rizika.

JSME POHOTOVÍ

Dobře známe cestu, která vede ke splnění vašeho zadání. Neztrácíme čas na křižovatkách ani nebloudíme ve slepých uličkách.

NAŠE CENY JSOU PŘÍJEMNÉ

Jsme výkonní a zároveň efektivní, proto si můžeme dovolit účtovat vám za svou práci příznivé ceny. 

PRACUJEME KVALITNĚ

Když něco děláme, dáváme si na výsledku záležet. Víme, že je důležitý, jde přece o váš byznys. 

DOMLUVME SI NEZÁVAZNOU KONZULTACI

Rádi s vámi probereme vše potřebné.

Vyplňte prosím uvedený formulář, abychom se vám mohli nejpozději do 24 hodin ozvat.